Ze smutkiem zawiadamiamy

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci członków naszego Zakonu

śp. Teresa Rawczyńska DCLJ - długoletni Sekretarz Generalny

śp. Cyprian Kargol CLJ - wieloletni skarbnik naszego Zakonu

Rodzinie zmarłych składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Kwesta organizowana w ramach POLA NADZIEJI

narcyz
 
W ramach POLA NADZIEJI 2013 jest organizowana kwesta:
17 marca 2013 r. w kościele oo Bonifratrów o godz. 9.30, 11.30, 18.30

Zaproszenie na Walny Zjazd Zakonu św. Łazarza.

docZAPROSZENIE

Logowanie