Struktura

Wielki Mistrz

Głową Zakonu jest Wielki Mistrz. Jest on wybierany przez Kapitułę Generalną. Musi być praktykującym chrześcijaninem, członkiem Zakonu i nosić tytuł szlachecki.

Obecnie 49 Mistrzem Zakonu jest:
J.E.Don Carlos GEREDA de BOURBON, Marquis de Almazan

Siedziba

Siedzibą Zakonu były kolejno:

 • Jerozolima
 • St.Jean d`Acre
 • Królewski zamek Boigny, którego ruiny pozostają tytularną siedzibą administracyjną.

Siedzibą Zakonu jest: Castello Lanzun.

Patronat

Patronat duchowy nad Zakonem sprawuje Patriarcha Jerozolimy, Alexandrii, Antiochii i Całego Wschodu GREGORY III.

Władze

Władzami Wielkiego Przeoratu w Polsce są:

 • Walne Zebranie Członków zwane Zjazdem Rycerstwa
 • Zarząd zwany Kapitułą:
  • Wielki Przeor: Julian Dutka GCLJ
  • Sekretarz Generalny: Jadwiga Deszcz DLJ
  • Szpitalnik: Antoni Marcinek KLJ
  • Ceremoniarz: Ryszard Rudziński KLJ
  • Skarbnik: Grażyna Nowak DLJ
  • Chorąży: Jerzy Skąpski KLJ
  • Kapelan: O.Jan Potępa ACHLJzdjęcie 2
 • Pierwszy zarząd
  • Jan Deszcz
  • Teresa Rawczyńska
  • Ks. Józef Gorzelany
  • Ryszard Rudziński
  • Julian Dutka
  • Jerzy Skąpski
  • Cyprian Kargol

 • Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący: Kazimierz Kapera KLJ
  • Członek: Maria Szczawińska DELJ
  • Członek: Anna Polańska CLJ

Logowanie