Cele i obowiązki

Zakon św.Łazarza jest organizacją ekumeniczną szpitalników chrześcijańskich, którego początki wywodzą się od pierwszej wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej w roku 1099.

Do tradycji Zakonu należy obrona wiary chrześcijańskiej, pomaganie, wspieranie i asystowanie biednym, chorym i nieszczęśliwym, szczególnie trędowatym, podtrzymywanie i głoszenie zasad rycerstwa chrześcijańskiego, praca dla jedności chrześcijan.

Tradycyjną działalnością humanitarną Zakonu jest tworzenie i utrzymywanie leprozoriów, domów opieki, hospicjów, jak też różne misje medyczne w Europie, Afryce i na wyspach Pacyfiku. W ramach akcji medycznych Zakon, szczególnie w USA wspiera działalność transplantacyjną, opiekę geriatryczną, a także posiada liczne ambulatoria obsługiwane przez wolontariuszy, w tym ambulans dla młodych narkomanów, jak tez bezpośrednio wspiera medyczne i religijne misje w Kenii.
Zakon bierze żywy udział w pomocy humanitarnej w przypadku klęsk żywiołowych.

Zakon św.Łazarza jest najmniejszym z istniejących zakonów rycerskich mających swe korzenie w XI wieku n.e. i liczy około 7000 członków w Wielkich Przeoratach, Komandoriach i Delegaturach na pięciu kontynentach.

Logowanie